هفته دولت مبارک

هفته دولت نمادی از وحدت مردم و دولت اسلامی و یادآور فداکاری‏ های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری، شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر است.