اخبار

2019-09-18
حضور شرکت Wuxi Sundi Precision Tools در نمایشگاه EMO متالورکینگ هانوفر آلمان - 2019

حضور شرکت Sundi cuttingtools در نمایشگاه EMO متالورکینگ هانوفر آلمان - 2019

2019-08-15
امکان شارژ خودروهای برقی در ۵ دقیقه؛ شاید تا ۲۰۲۱

شرکت نفتی انگلیسی بریتیش پترولیوم قصد دارد زمان لازم برای شارژ کامل خودروهای برقی را به زمان سوخت گیری خودروهایی که سوخت فسیلی میسوزانند، نزدیک کند.

برخی از مشتریان ما