صنایع خودروسازی

تامین تجهیزات صنعت خودرو سازی :

  • تامین انواع ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری
  • تامین تجهیزات سیستم های اتوماسیون صنعتی و کنترل (انواع تایمر،رله،منبع تغذیه،سنسور)
  • انواع فیلتر و تجهیزات سیستم فیلتراسیون خطوط رنگ و نازل های پاشش پودری و مایع
  • تامین انواع پمپ هاي صنعتي و قطعات آنها